Inleiding delirium Preventie en Behandeling:


Voor een integraal management van delirium op de IC is een goede herkenning van delirium een vereiste.
Hiervoor is een screeningsinstrument geïmplementeerd op uw IC afdelingen, namelijk de
CAM-ICU of de ICDSC. Verpleegkundigen voeren de screening ten minste 1 keer per dienst bij alle IC patiënten uit (bij zowel beademde en/of gesedeerde als niet beademde en/of gesedeerde patiënten).
Delirium is geen geïsoleerd klinisch probleem, en de preventie en behandeling moeten dan ook afgestemd zijn op sterk met delirium samenhangende zaken op de IC: pijn, onrust/agitatie en sedatieniveau. Het advies is om dit dagelijks tijdens de visite aan bed te bespreken. Als hulpmiddel kan hierbij gebruik gemaakt worden van een visite checklist,
zoals bijvoorbeeld deze: Schermafbeelding 2013-07-06 om 18.55.06.

Inhoud en de Instructies voor het doorlopen van dit onderdeel:


De educatie module Geïntegreerde Preventie en Behandeling van Delirium bestaat uit 3 onderdelen. Onderdelen 1 en 2 zijn bestemd voor zowel artsen als verpleegkundigen, terwijl het zwaarte punt van punt 3 vooral bij de IC verpleegkundigen zal liggen:

 1. Introductie video integraal delirium management
 2. Toelichting integraal delirium management protocol
 3. Familie betrokkenheid in de detectie en zorg rondom delirium en communicatie rondom delirium tussen verpleegkundigen en naasten/familie
Doorloop alle vakjes en als bevestiging van het doorlopen van alle onderdelen vragen wij u om dit formulier uit te printen, in te vullen en deze bij uw contactpersoon in te leveren als bewijs voor het doorlopen van dit educatie onderdeel: (klik op het plaatje)Schermafbeelding 2013-07-06 om 18.55.06

1 Introductie video integraal delirium management

Voordat u verder doorgaat met het doorlopen van onderstaande inhoud vragen we u eerst één van de twee onderstaande films te bekijken.

1. Inhoud van het integraal delirium management protocol (verplicht)
(korte versie - 11 min):Schermafbeelding 2013-06-30 om 11.40.58

2. Inhoud + noodzaak en het nut van een integraal delirium management (inhoud gelijk aan video 1, maar uitgebreidere toelichting in samenhang met studie)
(lange versie - 19 min):
Schermafbeelding 2013-06-30 om 11.40.58

2 Toelichting integraal delirium management protocol

Hieronder is een integraal delirium management kaart opgenomen waarin alle aspecten van het integraal delirium management protocol zijn opgenomen.

Schema

Schema: Integraal delirium management stapsgewijs



Bij het klikken op een van de onderstaande vakjes “Delirium [-]” of “Delirium [+]” zal een nieuw venster in uw browser openen met de informatie gerelateerd aan het integraal delirium management zoals in het schema weergegeven. Waar nodig zijn er extra stukken opgenomen die u voor extra informatie kunt openen door op de gearceerde woorden of icoontjes te klikken.

Schermafbeelding 2014-03-28 om 08.50.27 Schermafbeelding 2014-03-28 om 08.50.47


Hierbij de link naar het voorstel integraal delirium management protocol. LET OP: Dit is een voorstel protocol vanuit de studiegroep (definitieve versie voor het Erasmus MC). Informeer op uw afdeling naar de aangepaste en geaccordeerd delirium protocol die van toepassing is voor uw eigen IC afdeling!

Integraal delirium management protocol: (klik op het plaatje)Schermafbeelding 2013-07-06 om 18.55.06

3 Familiebegeleiding en betrokkenheid in de zorg rondom delirium

Als IC professionals hebben we dagelijks te maken met de begeleiding van patiënten en hun naasten. Ten aanzien van familiebetrokkenheid en begeleiding van de delirante patiënt hebben we de volgende twee doelen gesteld:

1. Familie een rol in de signalering van delirium geven.

2. Familie de gelegenheid geven mee te doen in de behandeling van delirium. Hierbij valt te denken aan met name de preventieve maatregelen zoals, mobilisatie van de patiënt, heroriëntatie en het wegnemen van angst bij de patiënt.

Om dit te realiseren gaan we het volgende doen:

1. Er komt een folder voor familie over delirium op de IC afdeling. Hiermee wordt de familie geïnformeerd over: wat delirium is, waarom detectie van belang is, wat eraan gedaan kan worden en wat de rol van familie hierin kan zijn.

2. In de familiekamers komt een wervende poster om delirium bij familie onder de aandacht te brengen.

3. Verbetering van de communicatie met de familie rond het onderwerp delirium. Schenk in de communicatie met de familie rondom het onderwerp delirium daarom extra aandacht aan de volgende punten:

Geef volgende uitleg over delirium:

 • delirium is te voorkomen door preventieve maatregelen toe te passen;
 • vroege mobilisatie/fysiotherapie kan een delirium voorkomen. Als er toch een delirium ontstaat kan het de duur van het delirium verminderen;
 • heroriëntatie door en aanwezigheid van familie kunnen de symptomen van delirium en angst verbeteren

Geef uitleg wat delirium niet is:

 • onschuldig;
 • onbehandelbaar;
 • hoort erbij bij het ziek zijn en gaat vanzelf weg (het is “normaal” dat een patiënt delirant is)

Andere punten van aandacht:
 • Beschouw/ Accepteer de familie als partner in de zorg rondom delirium op de IC.
 • Vertel aan de familie dat de IC-verpleegkundigen elke patiënt minimaal een keer per dienst screenen op delirium en dat hierop, samen met de arts, beleid gemaakt wordt naar aanleiding van een protocol.
 • Fixatie maatregelen / bescherming van de patiënt
 • Inventariseer wat de behoeftes van de familie zijn rondom delirium en hoe ze erin staan.
 • Geef hen instructies hoe met de patiënt om te gaan en waar de familie eventueel in mee kan helpen. Maak een inschatting of de familie mee kan helpen of dat deze juist meer begeleiding in het omgaan met delirium moet krijgen.
 • Honoreer het rechtstreeks verzoek van de familie als ze vragen: “Is er iets dat we kunnen doen” en betrek ze in de zorg rondom delirium.

Waarin kan de familie helpen:
 • De heroriëntatie van een patiënt (maak goede afspraken met de familie waarin de toegankelijkheid van het personeel en het gevoel van “niet in de weg te lopen” voorop staan).
 • Huiselijke sfeer: raad de familie aan om foto’s en andere oriëntatie / herkenningspunten op te hangen.
 • Flexibelere bezoektijden: overweeg bij delirante en met name angstige-wakkere- IC patiënten flexibelere bezoektijden indien familie en verpleegkundigen samen menen dat dit kan bijdragen aan de gemoedsrust van de patiënt.
 • Dagprogramma: stel in samenspraak met de familie een dagprogramma op zodat zij hierin kunnen participeren.
 • Communicatie: wijs de familie op de hulpmiddelen die beschikbaar zijn om de communicatie te bevorderen. Instrueer hen zo nodig hoe ze die kunnen gebruiken.

Met deze campagne willen we bereiken dat de aandacht voor delirium verbeterd wordt. Delirium en communicatie hierover met de familie, moet ook in de toekomst een vast aandachtspunt worden/blijven. Afhankelijk van de mogelijkheden in de verschillende ziekenhuizen kan de implementatie per ziekenhuis verschillen. Alles staat of valt echter met de bereidheid van het verpleegkundig team om de familie hierbij te betrekken. Hierin ligt dan ook de uitdaging om dit succesvol te maken.

Hierbij een voorbeeld van „ Delirium op de IC” folder, die bedoeld is om aan de familie van een patiënt verstrekt te worden:
„Delirium op de IC” folder



Ervaringen van patiënten zelf over delirium op de IC

1.
Film over de ervaringen van de heer en mevrouw van Duijn.
De heer van Duijn is 9 maanden op de Intensive Care Volwassenen van het Erasmus MC opgenomen geweest.
Link naar de film (16min.):Schermafbeelding 2013-06-30 om 11.40.58

2.
”Ik werd wakker op de IC in Terneuzen en dacht dat ik in Groningen was. Ik kon niet praten en me niet bewegen, ik wou het personeel duidelijk maken dat ze mijn familie moest bellen want niemand wist waar ik was. Het was allemaal heel verwarrend omdat ik mijn geheugen kwijt was.”
(Bron:
www.opeenicliggen.nl)

3.
”Ik lig nu onwetend midden in mijn delier en heb al bijna 72 uur niet echt geslapen. De kleuren blijven in mijn ogen tollen en mijn gedachten zoeven in een razend tempo door. Ik heb in mijn hoofd het boek ‘Een arts als patiënt op de ic’ al geschreven. Ik moet deze ervaring delen, hoe belangrijk het is om in een patiënt een geheel mens en niet alleen een ziekte te zien. Ik heb wel honderd opdrachten verzameld voor mijn gezin en voor mijn collega’s die vandaag nog moeten worden uitgevoerd. Vandaag? Binnen een uur! Ondertussen ben ik bang en vertrouw mijn alarmknop voor geen cent. Ik denk, nee weet, dat deze kapot is en wil weg uit dit bed. Het lege bed schuin tegenover is veilig, daar werkt het alarm en ik eis dat ik daar naartoe word verhuisd.”
(Bron: Medisch Contact, 9 april 2009 - Marianne Brackel)

4.
Mijn ex heeft een delier gehad na 3 weken in kunstmatige slaap te zijn gehouden op de IC. Hij had de meest rare ervaringen (IC-psychose). Hij heeft er niets blijvends aan over gehouden. Maar het herstel, met name op gebied van concentratie, prikkels, geheugen, heeft heel lang geduurd. Jaar of 3.”
(Bron: forum.viva.nl)



5.
Patiënt ervaring buitenland: link naar de
film: Schermafbeelding 2013-06-30 om 11.40.58



Einde onderdeel preventie en behandeling delirium.

Voor het geval dat dit in het bovenstaande aan uw aandacht ontsnapt is, vragen wij u om dit
formulier uit te printen, in te vullen en deze bij uw contactpersoon in te leveren als bewijs voor het doorlopen van dit educatie onderdeel: (klik op het plaatje)Schermafbeelding 2013-07-06 om 18.55.06